Fruit Purees

**FROZEN BANANA PUREE BOIRON 1KG
FRPBOI01

BLACKCURRANT PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI02

MANGO PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI03

RASPBERRY PUREE S/ADDED (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI04

STRAWBERRY PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI05

BLOOD ORANGE PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI06

PEAR PUREE S/ADDED (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI07

BLUEBERRY PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI09

PASSION FRUIT PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI10

LYCHEE PUREE (FRZ) (0791) 1KG BOIRON
FRPBOI11

WHITE PEACH PUREE (FRZ) (0724) 1KG BOIRON
FRPBOI12

LEMON PUREE (FRZ) (0565) 1KG BOIRON
FRPBOI13

COCONUT PUREE (FRZ) (0571) 1KG BOIRON
FRPBOI14

PINEAPPLE PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI15

LIME PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI16

APPLE PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI17

BLACKBERRY PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI20

APRICOT PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI21

KALAMANSI PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI22

** FROZEN MORELLO CHERRY PUREE BOIRON 1KG
FRPBOI23

**FROZEN FIGS PUREE BOIRON (FIGUE FIG) 1KG
FRPBOI24

** FROZEN GUAVA PUREE BOIRON 1KG
FRPBOI25

BERGAMOTE PUREE (FRZ) 1KG BOIRON
FRPBOI26

Image to Follow